Tillidshverv

2013 -     Formand i Musikteatret SAUMs bestyrelse
2011 - 13 medlem af Statens Kunstråds Scenekunstdvalg
2010 - 11 medlem af Horsens Teaterfestivals Dramaturgiat
2002 - 06 BørneTeaterSammenslutningens repræsentant i bestyrelse og FU for RBOT. Amternes teaterudvalg
1985 - 97 medlem af Dansk Skuespiller Forbunds bestyrelse (en tid som næstformand).
1997 - 99 Medlem af Refusionsudvalget under Kulturministeriet.
1995 - 96 Medlem af BørneTeaterSammenslutningens kvalitetsudvalg
1994 - 99 Dansk Skuespiller Forbunds repræsentant i Bestyrelse og FU for RBOT. Amternes teaterudvalg

Medlem af Stevns Teaterforenings bestyrelse (indkøber og formidler forestillinger)
Besteget Kilimanjaro 2003
Udstationeret i Tanzania med Mellemfolkeligt Samvirke 1999 til 2001
Er lykkeligt gift.

 

Web design // Lighthouse Media